Sociaal kapitaal en complexiteit: Het ontstaan van een netwerk

Dit artikel kijkt naar sociaal kapitaal vanuit een oogpunt van diversiteit (wereldburgerschap = Kosmopolitisme) maar gebruikt complexiteitstheorie om het ontstaan van sociaal kapitaal te verklaren. Abstract: One of the key questions of contemporary society is how to foster and develop social interactions which will lead to a strong and inclusive society, one which accounts for […]

Ontwikkeling als complex proces

n mens is ook een complex systeem. Eigenlijk zijn we een systeem van systemen. Het zal je dan waarschijnlijk niet verbazen dat ook ontwikkeling onderzocht wordt als complex proces.

Complexiteit: mogelijk toepassingen in de sociale wetenschappen

Denken in complexe systemen is in tegenspraak met de huidige, standaard manier van wetenschap beoefenen: vraagstukken zoveel mogelijk uiteenrafelen en dan alle elementen apart onderzoeken. Toch zal er steeds meer noodzaak zijn om met een een complexe bril te kijken aangezien het aantal wicked (complexe) problemen steeds meer voor lijken te komen.

Het diagnosticeren van aanpassingsvermogen

Het diagnosticeren van aanpassingsvermogen in kinderen: Een systemische aanpak voor het diagnosticeren van aanpassing aan schadelijke sociale en fysieke omstandigheden

Aanpassen aan de omstandigheden: weerbaarheid

Weerbaarheid kan gedefinieerd worden als het vermogen van een dynamisch systeem om zich succesvol aan te passen aan verstoringen die het succesvol voortbestaan, functioneren of groeien van dat systeem bedreigen