Meten = weten/sturen

Overheidsbeleid heeft invloed op het (emergente) welzijn van haar inwoners. Een aantal landen maken dit expliciet

Welzijn van schoolkinderen in Europa

Welzijn is belangrijk voor een goed leven. Gelukkige en zelfverzekerde kinderen hebben de beste kans om op te groeien tot gelukkige en zelfverzekerde volwassenen die zo een bijdrage leveren aan de maatschappij. Mentale gezondheid in jonge mensen heeft gevolgen voor zelfbeeld, gedrag, spijbelen, schoolprestaties, sociale cohesie en ook hun toekomstige gezondheid en kansen. Dit artikel […]

Sturen van welzijn

Welzijn is een emergente eigenschap. Voor een goed begrip en voor het sturen van die emergentie is kennis over complexiteit dus een must (vind ik). Na het lezen van dit rapport van Movisie vraag ik me af: Hoe vaak kan je het begrip “complex” noemen zonder echt in te gaan op het complexiteitswetenschap? Maar het […]