Niet tevreden?

klachten

Een klacht is voor Dynamiek in Pedagogiek een verbeterimpuls en draagt bij aan het succesvol maken van onze organisatie. We willen daarom goed omgaan met reacties en klachten van klanten. Dit is immers van grote invloed op onze klanttevredenheid en kwaliteit van ons aanbod. Hieronder vind je een korte beschrijving van de procedure die Dynamiek in Pedagogiek volgt bij de behandeling van klachten.

Klacht indienen

Ben je ergens ontevreden over, of is er iets waarvan je vindt dat daar een structurele oplossing voor moet komen? Dan kun je een klacht indienen. Elke klacht wordt zorgvuldig inhoudelijk onderzocht. Zorg ervoor dat je de reglementen en voorwaarden goed hebt gelezen voor je een klacht indient. Je kunt de klacht indienen via het contact formulier de website of via email naar klachten@dynamiek-in-pedagogiek.nl. Geef een zo helder mogelijke omschrijving van je klacht, dat zorgt voor een volledige afhandeling. De afhandeling van een klacht duurt maximaal twee weken. Je ontvangt het besluit op jouw klacht per e-mail.

Bezwaar indienen

Je kunt een bezwaar indienen als je niet tevreden bent over de inhoudelijke en/of procedurele afhandeling van jouw eerder ingediende klacht. Een bezwaar dient per email te worden gericht aan bezwaar@dynamiek-in-pedagogiek.nl. Het bezwaarschrift moet de volgende punten te omvatten:

  1. Naam en adres van de student
  2. Studentennummer
  3. Naam opleiding of module
  4. Inhoudelijke argumentatie van bezwaar

 

Het management van de Dynamiek in Pedagogiek stelt een onderzoek in na ontvangst van het bezwaarschrift. Bij dit onderzoek worden de betrokkenen gehoord en wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijk lid van de klachtencommissie die niet eerder is betrokken bij de behandeling van de klacht. Binnen twintig werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift stelt het management van Dynamiek in Pedagogiek de student van de beslissing op de hoogte. Het management van de Dynamiek in Pedagogiek heeft het recht om de beslistermijn te verlengen met ten hoogste vijf werkdagen. De kandidaat wordt hiervan op de hoogte gesteld.

dynamiek in pedagogiek

Wat zoek je?

Meer weten over hardnekkige pedagogische problemen?

podcast aanvragen

Ik stuur je drie dagen lang, elke dag een podcast waarin ik je vertel wat hardnekkige pedagogische problemen zo bijzonder maakt en wat dat voor jou als professional betekent.

dynamiek in pedagogiek

Deze website maakt gebruik van cookies. Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Meer informatie: Privacybeleid​