Kindermishandeling herkennen: complexiteit, intuïtie en richtlijnen

hart en hersenen in evenwicht

Meepraten?

Kom bij de facebookgroep voor pedagogen die niet bang zijn voor complexiteit!

Inleiding

Kindermishandeling is een complex probleem dat nog steeds veel voorkomt. Het herkennen van kindermishandeling is niet simpel. Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben een belangrijke rol in het signaleren en beantwoorden van kindermishandeling. In deze blogpost bespreken we de resultaten van een onderzoek naar hoe professionals in de JGZ hun intuïtie gebruiken in combinatie met richtlijnen om met deze complexiteit om te gaan.

Wat blijkt, soms is er spanning tussen intuïtie en richtlijnen.

Intuïtie: een belangrijke eerste stap

Uit het onderzoek blijkt dat intuïtie een belangrijke rol speelt in het herkennen van kindermishandeling. Professionals gebruiken hun intuïtie om signalen te herkennen die mogelijk wijzen op mishandeling, zoals:

 • Vage symptomen, zoals buikpijn of hoofdpijn, die geen medische oorzaak lijken te hebben.
 • Inconsistente verhalen van het kind of de ouders.
 • Ongebruikelijk gedrag, zoals agressie of teruggetrokkenheid.

Professionals ervaren dat hun intuïtie hen soms op het juiste spoor zet, zelfs als er geen concrete bewijzen zijn van mishandeling.

Richtlijnen: ondersteuning en structuur

Naast intuïtie gebruiken professionals ook richtlijnen om hun beslissingen te onderbouwen. Richtlijnen bieden een kader voor het systematisch beoordelen van risico’s en het bepalen van de juiste stappen. Ze kunnen professionals helpen om:

 • Signalen van mishandeling te herkennen en te interpreteren.
 • De ernst van de situatie te beoordelen.
 • De juiste stappen te ondernemen, zoals het melden van de mishandeling bij de Veilig Thuis.

Spanning tussen intuïtie en richtlijnen

In de praktijk ervaren professionals soms spanning tussen hun intuïtie en de richtlijnen. Dit kan gebeuren als hun intuïtie hen iets anders ingeeft dan de richtlijnen. Dit kan leiden tot twijfel en onzekerheid over de juiste aanpak.

Tips voor professionals

Het is belangrijk dat professionals leren om op een betrouwbare manier te gebruiken, en dat richtlijnen worden verbeterd om beter aan te sluiten op de praktijk.

Enkele tips voor professionals:

 • Vertrouw op je intuïtie, maar wees je ook bewust van de beperkingen. Intuïtie is een waardevol hulpmiddel, maar het is niet altijd betrouwbaar.
 • Gebruik richtlijnen als ondersteuning, maar maak je eigen afwegingen in elke casus. Richtlijnen bieden een kader, maar je eigen expertise en ervaring zijn ook belangrijk.
 • Blijf kritisch en reflecteer op je eigen handelen. Stel je eigen beslissingen ter discussie en leer van je ervaringen.
 • Zoek ondersteuning bij collega’s of supervisors als je twijfelt. Praat met anderen over je casussen en vraag om hun mening.

Tot slot

Het herkennen en beantwoorden van kindermishandeling is complex. Intuïtie en richtlijnen zijn beide belangrijke hulpmiddelen voor professionals in de JGZ. Door hun intuïtie op een betrouwbare manier te gebruiken, richtlijnen kritisch te beoordelen en samen te werken met collega’s, kunnen professionals de best mogelijke zorg bieden aan kinderen die mishandeld worden.

Extra tips:

 • Volg trainingen en workshops over kindermishandeling. Dit kan je helpen om je kennis en vaardigheden te vergroten.
 • Blijf op de hoogte van de nieuwste richtlijnen en protocollen.
 • Maak gebruik van intervisie en casuïstiekbespreking. Dit kan je helpen om te leren van de ervaringen van anderen.
 • Neem contact op met Veilig Thuis als je je zorgen maakt over een kind.

De basis van deze samenvatting is gemaakt door AI, en daarna gecontroleerd.

Je kunt het hele artikel hier lezen: Navigating complexity of child abuse through intuition and evidence-based guidelines: a mix-methods study among child and youth healthcare practitioners


Meer weten?

Lees op het Nederlands Jeugd Instituut over de  Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Het huiselijk geweld als probleem is complex. Lees hier waarom het meer is dan een optelsom van factoren.

Lees deze tip die uitlegt waarom het zo belangrijk is om verdere te kijken dan het balansmodel.

Meer informatie over huiselijk geweld.

Klik hier als je meer wilt meer weten over complexiteit en pedagogiek.

dynamiek in pedagogiek

Wat zoek je?

Meer weten over hardnekkige pedagogische problemen?

podcast aanvragen

Ik stuur je drie dagen lang, elke dag een podcast waarin ik je vertel wat hardnekkige pedagogische problemen zo bijzonder maakt en wat dat voor jou als professional betekent.

dynamiek in pedagogiek

Deze website maakt gebruik van cookies. Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Meer informatie: Privacybeleid​