Sociaal kapitaal in de buurt

Hier wordt sociaal kapitaal gezien als middel om sociaal isolement tegen te gaan. Door versterken van verbindingen (= relaties) wordt het kapitaal verhoogd.