Complexiteit: mogelijk toepassingen in de sociale wetenschappen

Denken in complexe systemen is in tegenspraak met de huidige, standaard manier van wetenschap beoefenen: vraagstukken zoveel mogelijk uiteenrafelen en dan alle elementen apart onderzoeken. Toch zal er steeds meer noodzaak zijn om met een een complexe bril te kijken aangezien het aantal wicked (complexe) problemen steeds meer voor lijken te komen.

Onbedoelde gevolgen. TedTalk door Edward Tenner

Elke nieuwe uitvinding verandert de wereld – gewild of ongewild. Historicus Edward Tenner vertelt verhalen die de onderschatte kloof illustreert tussen ons vermogen om te innoveren en ons vermogen om de gevolgen te overzien.

Het diagnosticeren van aanpassingsvermogen

Het diagnosticeren van aanpassingsvermogen in kinderen: Een systemische aanpak voor het diagnosticeren van aanpassing aan schadelijke sociale en fysieke omstandigheden

Aanpassen aan de omstandigheden: weerbaarheid

Aanpassen aan de omstandigheden

Weerbaarheid kan gedefinieerd worden als het vermogen van een dynamisch systeem om zich succesvol aan te passen aan verstoringen die het succesvol voortbestaan, functioneren of groeien van dat systeem bedreigen.
Wetenschappelijk artikel dat ingaat op het belang van het onderzoek naar weerbaarheid met oog voor complexiteit.