Tip: Kijk ook naar indirecte factoren

Tip: Bekijk bij het zoeken naar interventies om complexe problemen op te lossen ook de indirect factoren, zelfs als de directe factoren beïnvloedbaar zijn .