Waarom zou je iets willen weten over complexiteit (deel 1)

Realistischer beeld van tijdpad en oplossing. Niet alle problemen zijn natuurlijk complex, maar het zijn altijd de complexe problemen, de messes, die voor hoofdpijn zorgen. En omdat ze complex zijn, zijn er vaak al meer hulpverleners of instanties bij betrokken geweest. Want zo werkt het systeem van opschalen in Nederland. Je probeert iets (alsof het […]