Podcast BGJZ

Branches gespecialiseerde zorg voor Jeugd is een samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Ze hebben een heel interessante serie podcast over verschillende onderwerpen, maar wel allemaal over jeugdzorg natuurlijk. Kijk maar eens: https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/podcasts/