Systemen tekenen (stap 1)

Plaatjes van alle invloeden die er zijn in een systeem kunnen heel handig zijn. Maar hoe maak je ze?

Waarom? Daarom! (deel 2)

Meer aanknopingspunten voor interventies Niet alle problemen zijn complex, maar het zijn meestal de complexe problemen, de messes, die voor hoofdpijn zorgen. En omdat ze complex zijn, zijn er vaak al meer hulpverleners of instanties bij betrokken geweest. Want zo werkt het systeem van opschalen in Nederland. Je probeert iets (alsof het een puzzle is), […]