‘Oud’ is niet ‘Fout’

Nee, dit artikel heeft niets met mijn persoonlijke leeftijd te maken, maar met de leeftijd van visies op ontwikkeling van kinderen.

Zijn de theorie√ęn van Piaget en Vygotsky verdreven door de theorie van Complexe Systemen?