Interventies in complexe systemen

interventies in complexe systemen

In complexe systemen is er geen directe oorzaak-gevolg relatie. Daarom hebben interventies in complexe systemen speciale aandacht nodig.