Groepen als complex systeem

groepen als complex systeem

Er is in de 20e eeuw veel onderzoek naar groepen gedaan door onder ander psychologen en sociologen. De meeste onderzoeken uit die tijd behandelen groepen alsof het simpele, geïsoleerde en statische dingen zijn. Tegenwoordig worden groepen steeds meer bekeken als complexe dynamische systemen. Ze bestaan in context en worden gevormd door verschillende, tweezijdige en niet-lineaire causale relaties