Systeemdiagram – algemeen

Om een goede systeemdenker te zijn, is het nodig om op een andere manier naar de wereld om je heen te kunnen kijken. We moeten een bepaald systeem (soms is dat een probleem) zien in zijn geheel én in zijn delen. Maar we moeten vooral de onderlinge verbanden en beïnvloeding tussen de delen zien. Alleen […]